Help a Ftm/Trans

Jeg er FTM=Female to male.

Transperson som ønsker køns-skifte.

Jeg er IKKE blevet godkendt af sexsulogisk klinik, i københavn som er dem der bestemmer / diagnostisere en til transperson/det køn man nu ønsker en.

Jeg føler mig som en mand har jeg gjort længe!

Jeg er et år gammel :P Da jeg startet på Testosteronbehandling her for et år siden.

Jeg får nok aldrig et cpr-nr. Et pas eller det der høre med til mit køn af den grad!

Men jeg vil utroligt gerne have mine bryster (retserne) fjernet!

Det koster dog 30.000 standartpris!

Nu sidder jeg bare her og tænker fuck !!!!! Kontanthjælp og derefter SU :(

Hjælp ønskes :(

Jeg har en opsparing og ALT fra en flad 50 øre til mere er modtaget!! 

Konto: 4620096059 og reg: 4620

————————————————————————————

I am FTM = Female to male.

Trans Individuals who want sex-change.

I have NOT been approved by sexsulogisk clinic in Copenhagen which are the ones that determine / diagnose one trans person / the sex you now want one.

I feel like a man, I have done a long time!

I am a year old: P When I started Testosterone Treatment here a year ago.

I will probably never get a social security number. A passport or to consult with my sex of the degree!

But I incredibly like my breasts (legal s) removed!

The cost, however, 30,000 standard price!

Now I just sit here and think fuck!! Cash and then SU: (

Help wanted: (
I have a savings and ALT from a 1 coin ore  more!!
Item: 4620096059 and reg: 4620

22.Apr.14 1 day ago